İletişim Bilgileri

Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi Tavşanlı Karayolu 10. KM. KÜTAHYA
0 (274) 265 20 31
0 (274) 265 20 60
fbe@dpu.edu.tr
ADI SOYADI                   GÖREVİ                                            TELEFON BİLGİLERİ E-MAİL ADRESİ
Prof. Dr. Hasan       GÖÇMEZ                        Enstitü Müdürü Dahili: 4353 hasan.gocmez@dpu.edu.tr  
Yrd. Doç.Dr. Yakup ŞENYÜZ Enstitü Müdür Yrd. Dahili: 4356 yakup.senyuz@dpu.edu.tr
Yrd. Doç Dr. Durmuş ÖZDEMİR Enstitü Müdür Yrd. Dahili:4359 durmus.ozdemir@dpu.edu.tr
Bülent KIVANÇ               Enstitü Sekreteri Dahili: 4352 bulent.kivanc@dpu.edu.tr     
Araş. Gör. Sait ALTUN FBE Dergisi İşleri- Akademik İşler Dahili: 4357 sait.altun@dpu.edu.tr           
Tekniker Hakan TAŞER Mali İşler Taşınır Kayıt Kontrol İşleri Dahili:4367 hakan.taser@dpu.edu.tr
Bilg.İşlt. Mehmet BOZTAŞ Öğrenci İşleri(Mühendislik Anabilim Dalları) Dahili: 4354 mehmet.boztas@dpu.edu.tr
Bilg.İşlt. Neşe Seda Ekici YILDIZ (Tez İşleri-Özel Kalem) Dahili: 4353-4355 seda.eyildiz@dpu.edu.tr
Memur Hasan Basri ALTIN Öğrenci İşleri(Fen ve İleri Teknolojiler Anabilim Dalları) Dahili:4361 hasanbasri.altın@dpu.edu.tr
Memur Levent ÖLMEZ Genel Evrak Dahili: 4362 levent.olmez@dpu.edu.tr     

Memur Levent ÖLMEZ

Personel İşleri Dahili:4365 levent.olmez@dpu.edu.tr 
4/C Hayrettin YAY Mali İşler -Taşınır Kayıt Kontrol işleri Dahili: 4358 hayrettin.yay@dpu.edu.tr    

 

Son Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2017, Perşembe