Başvuru Koşulları

T.C.

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM

BAŞVURU VE ÖĞRENCİ KABUL KOŞULLARI YÖNERGESİ (2017)

 Amaç ve Kapsam

Madde 1- Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 12. Maddesine istinaden hazırlanan bu yönergenin amacı Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceğini ve  kabul koşullarını belirlemektir. 

Başvuru ve Öğrenci Kabulü

Madde 2- Doktora ve Tezli Yüksek Lisans programlarına aşağıda belirtilen ilgili alanlardan mezun olanlar başvurabilir. 

ANABİLİM DALI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA BAŞVURU İÇİN MEZUN OLUNMASI GEREKEN LİSANS PROGRAMI

DOKTORA PROGRAMINA BAŞVURU İÇİN MEZUN OLUNMASI GEREKEN YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Biyoloji

Biyoloji, Biyoloji Öğretmenliği, Biyokimya, Biyoloji Eğitimi, Biyomedikal Mühendisliği, Biyomühendislik, Biyoteknoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Çevre Mühendisliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Fizik, Fizik Öğretmenliği, Genetik ve Biyomühendislik, Gıda Mühendisliği, Kimya, Kimya Öğretmenliği, Kimya Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümleri mezunları ile Eczacılık Fakültesi, Orman Fakültesi, Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi ve Ziraat Fakültesi mezunları başvurabilir.

Biyoloji, Bitki Hastalıkları ve Mikrobiyoloji, Biyoteknoloji, Botanik, Ekoloji, Ekoloji ve Çevre, Genel Biyoloji, Hidrobiyoloji, Moleküler Biyoloji, Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji, Uygulamalı Biyoloji ve Zooloji Anabilim Dalı mezunları başvurabilir.

Fen ve Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü mezunları dışındakiler Anabilim Dalının ön göreceği Biyoloji Bölümü Lisans derslerinden de almak kaydıyla kabul edilirler.

 

Fizik

Fen Edebiyat Fakültelerinin

Fizik

 

Eğitim Fakültelerinin

Fizik Öğretmenliği

 

Mühendislik Fakültelerinin

Fizik Mühendisliği

Malzeme Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

 

Tıp Fakültesi Mezunları 

 Fizik Anabilim Dalı

 

Fizik Mühendisliği Anabilim Dalı

 

Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı

 

Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

 

Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı

Kimya

Fen ve Fen Edebiyat Fakültelerinin:

Kimya

Biyokimya

Eğitim Fakültelerinin:

Kimya Öğretmenliği

Mühendislik Fakültelerinin:

Kimya Mühendisliği

Kimya, Biyokimya ve Kimya Mühendisliği Anabilim Dalları.

Kimya

Kimya, Biyokimya, Kimya Öğretmenliği ve Kimya Mühendisliği bölümleri dışında kalan diğer disiplinlerden (Fen, Mühendislik, Eczacılık, Ziraat, Veterinerlik, Sağlık Bilimleri, Eğitim Bilimlerinin Fen Bölümleri) mezun olan öğrenciler Kimya Anabilim Dalında Yüksek Lisans programına Bilimsel Hazırlık kapsamında öğrencinin yüksek lisans yapacağı Bilim Dalına göre Kimya Bölümü Lisans programından aşağıdaki dersleri almak şartıyla kabul edilebilirler.

Analitik Kimya Bilim Dalı

Analitik Kimya I

Analitik Kimya II

Anorganik Kimya Bilim Dalı:

Anorganik Kimya I

Anorganik Kimya II

Fizikokimya Bilim Dalı:

Fizikokimya I

Fizikokimya II

Organik Kimya Bilim Dalı:

Organik Kimya I

Organik Kimya II

Doktora programına sadece yukarıda ismi geçen anabilim dallarından mezun olan öğrenciler başvurabilirler ve bu programda bilimsel hazırlık uygulanmaz.

Matematik

Fen Edebiyat Fakültelerinin

Matematik Bölümü

Matematik-Bilgisayar Bölümü

İstatistik Bölümü

Eğitim Fakültelerinin

Matematik Öğretmenliği

Matematik ve Fen Bilgisi Öğretmenliği

Mühendislik Fakültelerinin

Matematik Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Matematik Anabilim Dalı

 

Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Mühendislik Fakültelerinin:

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektrik, Elektronik Mühendisliği

Kontrol Mühendisliği

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Telekomünikasyon Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Biyomedikal Mühendisliği

 

 

 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı.

Endüstri Mühendisliği

Mühendislik Fakültelerinin;

Endüstri Mühendisliği

Sistem Mühendisliği

İşletme Mühendisliği

Endüstri ve Sistem Mühendisliği

Endüstri Sistemleri Mühendisliği 

 

Jeoloji Mühendisliği

Jeoloji Mühendisliği

 

Jeofizik Mühendisliği

 

Maden Mühendisliği

 

Doğal Yapı Taşları ve Süsü Taşları Programı

 

Jeoloji Mühendisliği

 

Jeofizik Mühendisliği

 

Maden Mühendisliği

 

Doğal Yapı Taşları ve Süsü Taşları Programı

 

İnşaat Mühendisliği

Mühendislik Fakültelerinin:

İnşaat Mühendisliği 

İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı.

Maden Mühendisliği

 

 

 

 

 

Mühendislik Fakültelerinin:

Maden Mühendisliği

Cevher Hazırlama Mühendisliği

Seramik Mühendisliği

Jeoloji Mühendisliği

Malzeme Mühendisliği

Metalurji Mühendisliği

Çevre Mühendisliği

Petrol Mühendisliği

Maden Mühendisliği

Cevher Hazırlama Mühendisliği

Seramik Mühendisliği

Jeoloji Mühendisliği

Malzeme Mühendisliği

Metalurji Mühendisliği

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı

Maden Mühendisliği ve Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümleri dışındakiler Anabilim Dalının ön göreceği lisans derslerinden de almak kaydıyla kabul edilirler.

 

Makine Mühendisliği

Mühendislik Fakültelerinin:

Makine Mühendisliği

Makine ve İmalat Mühendisliği

İmalat Mühendisliği

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği

Üretim Mühendisliği

Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.

Bilgisayar Mühendisliği

Tezli Yüksek Lisans başvurusunda bulunabilmek için mezun olunması gereken Lisans Bölümleri

I. Bilgisayar Mühendisliği

II. Bilgisayar Bilimleri

III. Yazılım Mühendisliği

IV. Bilişim Mühendisliği

V. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

VI. Elektrik/Elektronik Mühendisliği

VII. Telekomünikasyon Mühendisliği

VIII. Kontrol Mühendisliği

IX. Elektrik Mühendisliği

X. Matematik Mühendisliği

XI. Endüstri Mühendisliği

XII. Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği

XIII. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

 

İleri Teknolojiler Anabilim Dalı (İmalat Teknolojisi)

 

 

Mühendislik Fakültelerinin;

Makine Mühendisliği

İmalat Mühendisliği

Teknik Eğitim Fakültelerinin;

Makine Eğitimi

 Talaşlı Üretim Eğitimi,

Tasarım (Makine Resim) ve Kontrüksiyon Eğitimi

Kalıpçılık Eğitimi

 

 

 

-

İleri Teknolojiler Anabilim Dalı (Elektrik-Elektronik Teknolojisi)

Mühendislik Fakültelerinin:

Elektrik  Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Kontrol Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Teknik Eğitim Fakültelerinin:

Elektronik Eğitimi

Elektrik Eğitimi

Kontrol  Eğitimi

Mekatronik  Eğitimi 

Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi

        

 

 

 

 

 

-

İleri Teknolojiler Anabilim Dalı (Ağaç İşleri Endüstri Teknolojisi)

Orman Fakültelerinin:

Orman Mühendisliği

Orman Endüstri  Mühendisliği

Mimarlık Fakültelerinin:

İç Mimarlık ve Endüstri Ürünleri Tasarımı

Teknik Eğitim Fakültelerinin:

Mobilya ve Dekorasyon Öğretmenliği

 

 

 

-

İleri Teknolojiler Anabilim Dalı (Enerji Sistemleri Teknolojisi)

Mühendislik Fakülteleri ve Teknoloji Fakültelerinin:

Enerji Ssitemleri Mühendisliği

Makine  Mühendisliği

Elektrik Mühendisliği

Fen Fakülteleri ve Fen Edebiyat Fakültelerinin:

Fizik

Kimya

 

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

(Bilimsel Hazırlık Programı Uygulanacak Öğrenciler için Program Kapsamında başvuru yapabilecek Bölümler)

Mühendislik Fakültelerinin:

Seramik Mühendisliği

Metalurji Mühendisliği

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Kimya Mühendisliği

Fizik Mühendisliği

Maden Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Jeoloji Mühendisliği

Biyomedikal Mühendisliği

Fen Bilimleri Enstitülerinin:

 Seramik Mühendisliği

Malzeme Mühendisliği

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Anabilim Dalları.

Biyokimya

Fen ve Fen-Edebiyat Fakültelerinin

- Biyokimya

- Kimya

- Biyoloji

- Moleküler Biyoloji ve Genetik

- Biyoteknoloji

- Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji Bölümleri

Mühendisli Fakülteleri ve Ziraat Fakültelerinin

- Biyomühendislik

- Kimya Mühendisliği

- Gıda Mühendisliği

- Genetik ve Biyomühendislik

- Biyomedikal Mühendisliği

- Tarımsal Biyoteknoloji Bölümleri

 

Eğitim Fakültelerinin

- Kimya Öğretmenliği

- Biyoloji Öğretmenliği

- Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümleri

 

Tıp Fakültesi Mezunları

Eczacılık Fakültesi Mezunları

Veteriner Fakültesi Mezunları

 

Biyokimya Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans

Programına başvuru için mezun olunması gereken

Lisans Programları Bilimsel Hazırlık Programı Gerekli Bölümler

 

Fen ve Fen-Edebiyat Fakültelerinin

- Fizik Bölümü

 

Mühendislik Fakülteleri

- Malzeme Mühendisliği

- Maden Mühendisliği

- Çevre Mühendisliği

- Elektrik Mühendisliği

- Elektronik Mühendisliği

- Elektrik Elektronik Mühendisliği

- Nanoteknoloji Mühendisliği

 

Eğitim Fakültelerinin

- Fizik Öğretmenliği Bölümleri

 

Ziraat Fakültelerinin

- Tarla Bitkileri

- Bitki Koruma

- Bahçe Bitkileri Bölümleri

 

Sağlık Yüksek Okullarının

- Beslenme ve Diyetik

- Hemşirelik

- Ebelik

- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümleri

 

 

 

 

 

 

-

Nanoteknoloji

Mühendislik Fakültesi Lisans Programları

Fen Edebiyat Fakültelerinin Fen Fakültesi Lisans Programları

Tıp Fakültesi Lisans Programları

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı (İkinci Öğretim)

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi mezunları  ile   Fen – Edebiyat Fakültelerinin Fizik, Kimya, Biyoloji bölümü mezunları ve teknik öğretmenler başvurabilir.

 

 Sınav ve Değerlendirme

 Madde 3 a-) Tezli Yüksek Lisans programlarına başvurabilmek için; adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sayısal puan türünden en az 55 puan  ve  Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), YÖKDİL  veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınava girme koşulu aranır.  Belgesi olmayan adayların yabancı dil puanı sıfır (0) kabul edilerek hesaplama yapılır. Başarı notu; ALES puanının %50'si, lisans yüzlük sistem mezuniyet ortalamasının %15'i, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), YÖKDİL’den aldığı puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavdan aldığı (yüzlük sistem karşılığı) puanın % 15'i ve mülakat sınav notunun (Mülakat Sınavından en az (yüz tam puan üzerinden) 50 (Elli) notu alma şartı aranır.) % 20'si (yüz tam puan üzerinden) alınarak hesaplanır. Başarı notunun sıralamaya girebilmesi için, en az 60/100 olması gerekir.. Mülakat Sınavına katılmayan veya Mülakat Sınavından en az (yüz tam puan üzerinden) 50 (Elli) notu alamayan adaylar başarısız sayılırlar.

 

b-) Tezsiz Yüksek Lisans programlarına başvurabilmek için; adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) puanı ve  Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınava girme koşulu aranmaz. Başarı notu; , 100’lük lisans not ortalamasına göre, 100’lük lisans not ortalaması yoksa YÖK’ün Dönüşüm Ortalama Tablosuna çevrilerek belirlenecek lisans not ortalaması ile yapılan sıralamaya göre değerlendirilir.

c-) Doktora programlarına, lisans ve yüksek lisans başarı düzeyleri değerlendirilerek öğrenci kabul edilir. Kabul için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan, ALES Sayısal puan türünden en az 60 (lisans derecesi ile başvuranlardan en az 80) puan ve Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), YÖKDİL’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan eşdeğeri bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ), YÖKDİL’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan eşdeğeri bir puan alma ve lisans derecesi ile başvuranların lisans mezuniyet not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olma koşulu aranır. Başarı notu; ALES puanının % 50'si, yüksek lisans not ortalamasının % 15'i (lisans derecesi ile başvuran öğrenciler için lisans yüzlük sistem not ortalamasının % 15'i), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), YÖKDİL’den aldığı puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavdan aldığı (yüzlük sistem karşılığı) puanın % 15'i ve mülakat sınav notunun (Mülakat Sınavından en az (yüz tam puan üzerinden) 55 (Elli beş) notu alma şartı aranır.) % 20'si (yüz tam puan üzerinden) alınarak hesaplanır. Başarı notunun sıralamaya girebilmesi için, en az 65/l00 olması gerekir. Mülakat Sınavına katılmayan veya Mülakat Sınavından en az (yüz tam puan üzerinden) 55 (Elli beş) notu alamayan adaylar başarısız sayılırlar.

 d-) Mezun olduğu Üniversitenin Yüzlük Not sistemi mezuniyet ortalamasını getiremeyen adaylara Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca düzenlenen Yüzlük Not Sistemi dönüşüm tablosu uygulanır.

e-) Mülakat sınavları Enstitü Yönetim Kurulunun ilgili Anabilim Dallarına göre belirleyeceği komisyonlar tarafından yapılır.

 f-) Önceden ilan edilen kontenjanlara, öğrencilerin aldıkları başarı puanlarına göre sıralama yapılır. Ayrıca yedek liste ilan edilir. Puanların eşit olması durumunda, ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

g-) Yabancı uyruklu öğrenciler veya eğitimini yurtdışında tamamlayanlar için Diploma Denklik Belgesi, ALES yerine Uluslararası düzeyde kabul gören ve ALES sınavına eşdeğer bir puan ile Yükseköğretim Genel Kurulunca ilan edilecek GMAT (Graduate Management Admission Test) veya GRE (Graduate  Record Examination) puanlarına göre kabul edilebilir.

 h-) Yabancı uyruklu öğrenciler veya eğitimini yurtdışında tamamlayanlar için İkametgah tezkeresi veya Öğrenim amaçlı  İkametgah Tezkeresi almış olması ve Türkçe Bildiğine dair TÖMER belgesi (en az 70 puan) olmalıdır. (ALES  sınavından sayısal puanı yüksek lisans için en az 55, Doktora için ALES Sayısal puan türünden en az  60,  lisans derecesi ile başvuranlardan en az 80 puan olan yabancı uyruklu adaylardan TÖMER belgesi aranmaz.)

   Yürürlük

 Madde 4  Bu yönerge hükümleri Üniversite Senatosu onayından sonra yürürlüğe girer.

Son Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2017, Pazartesi