Uzmanlık Alan Dersi

T.C

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

UZMANLIK ALAN DERSİ AÇILMASI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN ESASLAR

(2014)

 

MADDE 1- Bu esaslar, Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2- Uzmanlık  Alan Dersi, danışman öğretim üyesinin çalıştığı bilimsel alanda yüksek lisans ve doktora öğrencilerine bilgi, görgü ve deneyimlerini aktardığı, tez çalışmalarının bilimsel temellerinin oluşması ve yürütülmesi yanında, öğrencilerinin çalışma disiplini, bilimsel yöntemleri doğrulukla kullanabilme ve alanındaki güncel gelişmeleri izleyebilme ve değerlendirebilme öğretisi kazandıran teorik ve kredisiz bir derstir.

 

MADDE 3- Anabilim Dalı öğretim üyelerince Uzmanlık Alan Dersi açma isteği Anabilim Dalı Kurulunun önerisi ile Enstitü Kurulunda görüşülüp karara bağlanır ve ilan edilir. Öğrenci Uzmanlık Alan Dersini birinci döneminden itibaren almaya başlar, Enstitü Yönetim Kurulunun öğrencinin mezuniyetine ya da ilişiğinin kesilmesine karar verdiği tarihe kadar devam eder. Uzmanlık Alan Dersleri Güz Yarıyılında kaydolan öğrenciler için Bahar Yarıyılı başlangıcına kadar, Bahar Yarıyılında kaydolan öğrenciler için Güz Yarıyılı başlangıcına kadar kesintisiz olarak yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder.

 

MADDE 4- a) Öğretim üyesinin açmış olduğu Uzmanlık Alan Dersini danışmanı olduğu yüksek lisans ve doktora programı öğrencilerinin tümü almakla yükümlüdür. Bir öğretim üyesi, öğrenci sayısına bakılmaksızın danışmanı olduğu öğrencileri için (8+0)0 olmak üzere, haftada en fazla 8 saat teorik ve kredisiz Uzmanlık Alan Dersi açabilir.

b) Uzmanlık Alan Dersi öğrencinin ders yükü kredisinden sayılmaz. Öğretim Üyesi, dersi alan öğrencinin durumunu değerlendirerek her yarıyıl sonuna kadar Yeterli (YT) veya Yetersiz (YZ) şeklinde OBS Sistemine girişi yapılır.

(29.05.2014 tarih 07/72 sayılı Dumlupınar Üniversitesi Senatosu Kararı)

c) Uzmanlık Alan Dersi haftalık ders dağılımı, ders yükü ve ücrete esas ders saati cetvelinde gösterilir.

d) Danışmanı Dumlupınar Üniversitesi dışında olan öğrencilere, danışmanının onayı ile ilgili Anabilim Dalından başka bir öğretim üyesinin açtığı, Uzmanlık Alan Dersi aldırılır.

e) Danışman öğretim üyesi Uzmanlık Alan Dersi açamadığı takdirde öğrenci(ler) danışmanın uygun göreceği aynı anabilim dalından başka bir Uzmanlık Alan Dersine kayıt yaptırabilir.

f) Uzmanlık Alan Dersi, ikinci danışman tarafından açılamaz.

g) Uzmanlık Alan Dersi, tezsiz yüksek lisans programları ile ikinci öğretim programlarında açılamaz.

MADDE 5. Uzmanlık Alan Dersi, 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılında ve sonrasında ilk kayıt yaptıran öğrenciler için zorunlu olup, bu öğretim yarı yılından önce kayıt yaptıran öğrencilerin tercihleri doğrultusunda uygulanabilir.

 MADDE 6. Bu esaslar Enstitü Yönetim Kurulu tarafından uygulanır ve Enstitü Müdürü tarafından yürütülür.

Son Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2014, Pazartesi