Tez Konusu Bildirimi

Mükerrer tez konusu çalışmasının önüne geçilebilmesi için YÖK’ün almış olduğu karar doğrultusunda aşağıda belirtilen işlemlerin yapılması gerekmektedir.

1-) İkinci ve Üçüncü Dönem ve daha üst dönemler olmak üzere tez konusu belirlenen ve tez konusu değişikliği yapan tezli yüksek lisans öğrencileri,

2-) Tez önerisi Tez izleme komitesi tarafından kabul edilen ve halen tez çalışmasına devam eden tez konusu değişikliği yapan doktora öğrencileri,

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinde bulunan “Tez veri Giriş Formunu” doldurularak, alacağı çıktığı Enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir.

Son Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2014, Cuma