Tez Konusu Bildirimi

Mükerrer tez konusu çalışmasının önüne geçilebilmesi için YÖK’ün almış olduğu karar doğrultusunda aşağıda belirtilen işlemlerin yapılması gerekmektedir.

1-) İkinci ve Üçüncü Dönem ve daha üst dönemler olmak üzere tez konusu belirlenen ve tez konusu değişikliği yapan tezli yüksek lisans öğrencileri,

2-) Tez önerisi Tez izleme komitesi tarafından kabul edilen ve halen tez çalışmasına devam eden tez konusu değişikliği yapan doktora öğrencileri,

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinde bulunan “Tez veri Giriş Formu doldurulup çıktının alınması ve alınan çıktının öğrenci ve danışman tarafından imzalanması, İmzalanan Tez veri giriş formunun kayıt yenileme tarihlerinde Enstitüye, diğer günlerde ise Anabilim Dalı Başkanlıkları Bölüm sekreterliklerine teslim edilmesi gerekmektedir.

Son Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2019, Çarşamba