Enstitü Kurulu

ENSTİTÜ KURULU

Adı Soyadı Görevi
Prof. Dr. Önder UYSAL Başkan
Prof. Dr. Hasan GÖÇMEZ Üye (Nano Teknoloji A.B.D. Bşk.) 
Dr. Öğr. Üye.Yakup ŞENYÜZ Üye (Müdür Yardımcısı)
Dr. Öğr. Üye.Uğur DAĞDEVİREN Üye (Müdür Yardımcısı)
Prof. Dr. Ahmet AYDIN Üye (Maden Müh. A.B.D. Bşk.)
Prof. Dr. Atalay KÜÇÜKBURSA Üye (Fizik A.B.D. Bşk.)
Prof. Dr. Cengiz YENİKAYA Üye (Kimya A.B.D. Bşk.)
Prof. Dr. Ramazan KÖSE Üye (Makina Müh. A.B.D. Bşk.)
Prof. Dr. İskender IŞIK Üye (Malzeme Bilimi ve Müh. A.B.D. Bşk.)
Prof. Dr. İskender IŞIK Üye (Seramik Müh. A.B.D. Bşk.)
Prof. Dr. Hayri DAYIOĞLU Üye (Biyoloji A.B.D. Bşk.)
Prof. Dr. Zeynal Abiddin ERGÜLER Üye (Jeoloji Müh. A.B.D. Bşk.)
Prof. Dr. Mehmet Ali EBEOĞLU   Üye (Elekt. Elktr. Müh. A.B.D. Bşk.)
Prof. Dr. Muammer GAVAS Üye (İleri Teknolojiler A.B.D. Bşk.)
Prof. Dr. İsmail EKİNCİOĞLU Üye (Matematik A.B.D. Bşk.)
Prof. Dr. Metin BÜLBÜL Üye (Biyokimya A.B.D. Bşk.)
Prof. Dr. Cem ŞENSÖĞÜT Üye (İş Sağlığı ve Güvenliği A.B.D Bşk.)
Doç. Dr. Doğan AYDIN  Üye (Bilgisayar Müh. A.B.D. Bşk)
Doç. Dr. Özden ÜSTÜN Üye (Endüstri Müh. A.B.D. Bşk.)
Dr. Öğr. Üye.Nuran BAĞIRGAN Üye (İnşaat Müh. A.B.D. Bşk.)
Enstitü Sekreteri Bülent KIVANÇ Raportör
Son Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2018, Salı