Yabancı Uyruklu Başvuru Koşulları

T.C

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

TÜRKÇE LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ

KABULÜ VE BAŞVURU DEĞERLENDİRME ESASLARI

 

Öğrenci Kabulü

1) Yabancı uyruklu öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler gibi üniversiteye karşı yükümlülüklerini yerine getirmek ve izledikleri derslerin bütün koşullarına uymak zorundadır.

2) Anabilim / Anasanat dalının Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanı, ilgili Anabilim / Anasanat dalının önerisi ile Enstitü kurulu onayı ile belirlenir.

3) Tam zamanlı öğrencisi bulunmayan programlara yabancı uyruklu öğrenci kabul edilmez.

4) Yabancı uyruklu öğrenci başvuruları, normal öğrenci alımlarının yapıldığı tarihlerde alınacaktır. Alınan ön başvurular birimimiz tarafından, anabilim dallarına değerlendirmeleri için yollanacak ve gelen sonuçlara istinaden uygun görülen adaylar Anabilim Dalınca mülakatları yapılacak ve kayıtları yapmaları ilan edilecektir.

5) Aynı başvuru döneminde birden çok lisansüstü programa yabancı uyruklu öğrenci başvurusu yapılamaz.

6) Yabancı uyruklu öğrenciler veya eğitimini yurtdışında tamamlayanlar için Diploma Denklik Belgesi, Not Durum Belgesi, İkametgâh Tezkeresi veya Öğrenim amaçlı İkametgâh Tezkeresi olmalıdır.

7) Türkçe bildiğine dair TÖMER’den veya eşdeğer kurumlardan alacakları belge (en az 70 puan) olmalıdır.

8) TÖMER belgesi olmayan adaylar, Dumlupınar Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (DPÜTÖMER) yapacağı yeterlik sınavına girebilir. Bu sınavdan en az 70 puan alması halinde lisansüstü programa başvurabilir.

9) Yeterlik sınavından 70’in altında puan alan adaylar, Dumlupınar Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (DPÜTÖMER) kursuna kayıt yaptırabilirler. Kurs sonunda gerekli şartları yerine getiren adaylar lisansüstü eğitime kayıt yaptırabilirler.

10) Mezun olduğu Üniversitenin Yüzlük Not sistemi mezuniyet ortalamasını getiremeyen adaylara Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca düzenlenen Yüzlük Not Sistemi dönüşüm tablosu uygulanır.

11) Doktora Programına başvuracak adaylar ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan eşdeğeri bir puan almalıdır.

 

Başvuruların Değerlendirmesi

12) Yüksek lisansa başvuranlar için başvuru değerlendirmesi, lisans notunun %50’si ile mülakat notunun %50’si alınarak yapılır.

13) Doktora programına başvuranlar için başvuru değerlendirmesi yüksek lisans notunun %25’i ve yabancı dil puanının %25’i ile mülakat puanının %50’si alınarak yapılır.

14) Lisanstan doktora programına başvuranlar için başvuru değerlendirmesi lisans notunun %25’i ile yabancı dil puanının %25’i ile mülakat puanının %50’si alınarak yapılır.

15) Başarı durumları Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Başvuru ve Öğrenci Kabul Koşulları Yönergesinde belirtilen puana göre yapılır.

16) Bu esaslarda belirtilmemiş olan hususlarda yetki Enstitü Yönetim Kurulundadır.

17) Bu esaslar Dumlupınar Üniversitesi Senatosu’nun onayından itibaren geçerlidir.

 

(06.01.2015 tarih 01/12 sayılı Dumlupınar Üniversitesi Senatosu Kararı)

Son Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2016, Çarşamba