İletişim Bilgileri

ADI SOYADI GÖREVİ TELEFON BİLGİLERİ
Prof. Dr. Önder UYSAL Enstitü Müdürü Dahili: 4353-4355
Doç.Dr. Yakup ŞENYÜZ Enstitü Müdür Yrd. Dahili: 4356
Dr. Öğr. Üyesi. Ümran ERÇETİN Enstitü Müdür Yrd. Dahili: 4359
Bülent KIVANÇ Enstitü Sekreteri Dahili: 4352
Memur Neşe Seda EKİCİ YILDIZ Özel Kalem - Kurul İşleri Dahili: 4353-4355
Memur Hüseyin SEVEN Personel İşleri - Tez İşleri Dahili: 4366
Araş. Gör. Sait ALTUN FBE Dergisi -Tez İşleri- Akademik İşler Dahili: 4357
Memur Hasan Basri ALTIN Öğrenci İşleri(Fen ve İleri Teknolojiler Anabilim Dalları) Dahili: 4361
Bilg.İşlt.  Mehmet BOZTAŞ Öğrenci İşleri(Mühendislik Anabilim Dalları) Dahili: 4354
Memur Levent ÖLMEZ Genel Evrak Dahili: 4365
Tekniker Hakan TAŞER Tahakkuk İşleri-Taşınır Kayıt Kontrol işleri Dahili: 4367
Memur Levent ÖLMEZ Genel Evrak Dahili: 4362
Söz.Per. Hayrettin YAY Tahakkuk İşleri-Taşınır Kayıt Kontrol işleri Dahili: 4358
     
 ADRES: 
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi  Evliya Çelebi Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi
Ek Binası (Orta Kısım)   Tavşanlı Yolu 10.km  43270                  KÜTAHYA
TELEFON  :    0-274-265 20 31  / 4353       FAX     : 0-274-265 20 60
E-MAİL : fbe@dumlupinar.edu.tr  WEB   : http://www3.dpu.edu.tr/akademik/fbe/
Son Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2018, Pazartesi