İletişim Bilgileri

ADI SOYADI GÖREVİ TELEFON BİLGİLERİ
Prof. Dr. Önder UYSAL Enstitü Müdürü Dahili: 4353 - IP :1930
Doç.Dr. Yakup ŞENYÜZ Enstitü Müdür Yrd. Dahili: 4356 - IP:1926
Dr. Öğr. Üyesi. Ümran ERÇETİN Enstitü Müdür Yrd. Dahili: 4359 - IP:1927
Bülent KIVANÇ Enstitü Sekreteri Dahili: 4352 - IP:1928
Memur Neşe Seda EKİCİ YILDIZ Özel Kalem - Kurul İşleri-  Personel İşleri Dahili: 4353 - IP:1930
Memur Hüseyin SEVEN Öğrenci İşleri(Fen ve İleri Teknolojiler Anabilim Dalları) (İSG) Dahili: 4361 - IP:1934
Araş. Gör. Sait ALTUN FBE Dergisi -Tez İşleri- Akademik İşler Dahili: 4357 - IP:1929
Bilg.İşlt.  Mehmet BOZTAŞ Öğrenci İşleri(Mühendislik Anabilim Dalları) Dahili: 4354 - IP:1931
Memur Levent ÖLMEZ Genel Evrak Dahili: 4365 - 4362 - IP:1935
Tekniker Hakan TAŞER Tahakkuk İşleri-Taşınır Kayıt Kontrol işleri Dahili: 4367 - IP:1932
4/b Personel  Hayrettin YAY Tahakkuk İşleri-Taşınır Kayıt Kontrol işleri Dahili: 4358 - IP:1936
4/d Personel ibrahim YALÇINKAYA Temizlik İşleri Dahili: 4360 - IP:1937
 ADRES: 
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi  Evliya Çelebi Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi
Ek Binası (Orta Kısım)   Tavşanlı Yolu 10.km  43270                  KÜTAHYA
TELEFON  :    0-274-265 20 31  / 4353 - IP:1930       FAX     : 0-274-265 20 60
E-MAİL : fbe@dumlupinar.edu.tr  WEB   : http://fbe.dpu.edu.tr/
Son Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2019, Pazartesi