Seminer Sunumları Programı

 

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

 

Öğrenci No

Öğrenci Adı

Soyadı

Anabilim

Dalı

Seminer Konusu

Seminer

Sunum

Tarihi

Seminer

Sunum Yeri

Seminer

Sunum Saati

801714110109

Sıdıka Nur

KIYAK

Biyokimya

Konjuge Linoleik

Asit ve

Fonksiyonları

20.12.2018

Biyokimya

Seminer

Salonu

09:00

801714110110

Elif Dadak

YILDIRIM

Biyokimya

Koenzim Q ve

Fonksiyonları

20.12.2018

Biyokimya

Seminer

Salonu

10:00

801714110108 Büşra YILMAZ Biyokimya Temel İmmünite ve immünoassoy yöntemleri  21.12.2018

Biyokimya

Seminer

Salonu

10:00
  Musa Hilal GÜRBÜZ Makine Mühendisliği Bir Sanayi Tesisinde Isı Kazanımı 21.12.2018 Makine Mühendisliği Toplantı Salonu 10:00
801720410101 Nazime Seda ŞAŞMAZ Elektrik Elektronik Mühendisliği EEG Tabanlı Beyin Bilgisayar Arayüzü 17.12.2018 Elektrik Elektronik Mühendisliği Toplantı Salonu 10:30
801722110105 Ömer Faruk KÜÇÜKYEŞİL İnşaat Mühendisliği İki boyutlu Çerçevelerin Alt Yapılara Ayrılarak Analizi 17:12.2018 İnşaat Mühendisliği Bölümü DA-24 no.lu sınıf 10:00
801722110101 Talha ZEYTİN İnşaat Mühendisliği Yapısal hafif agregalar ve hafif beton 18.12.2018 İnşaat Mühendisliği Bölümünün DA-24 no.lu sınıf 14:30
801722110102 Canan MERCAN İnşaat Mühendisliği Bazaltın kullanım alanları 18.12.2018 İnşaat Mühendisliği Bölümünün DA-24 no.lu sınıf 15:00
801722110104

Ramazan ÖĞÜT

İnşaat Mühendisliği Beton Üretiminde Bazalt Lifi Kullanımının Betonun Mekanik Özeliklerine ve Korozyon Dayanıklılığına Etkisinin İncelenmesi 19.12.2018 İnşaat Mühendisliği Bölümünün DA-24 no.lu sınıf 16:00
801722110106 Kadir Fırat Zeybek İnşaat Mühendisliği Tek Katlı Tarımsal Çelik Yapıların Farklı Çatı Tiplerine Göre Analizi 18.12.2018  İnşaat Mühendisliği Bölümünün DA-24 no.lu sınıf 14:00
 801626110111 Deniz GENÇ Jeoloji Mühendisliği   21.12.2018 Mühendislik Fakültesi B-Blok toplantı salonu 10.30
801626110110 Oğuz TURUNÇ Jeoloji Mühendisliği   21.12.2018 Mühendislik Fakültesi B-Blok toplantı salonu 10.30
801720410102 İnci UMAKOĞLU DOLU Elektrik Elektronik Mühendisliği TM Kutuplu Düzlem Dalganın Pürüzlü Yüzeylerden Saçılımı 21.12.2018 Elektrik Elektronik Mühendisliği Toplantı Salonu 14:00
  Sevgi KARACA Maden Mühendisliği   21.12.2018   11:00
801727110113 Ceren BAL Malzeme Bilgisi ve Mühendisliği   20.12.2018 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Toplantı Salonu 13:30
801712110010 Ender BOZTAY Kimya Proton Transfer Tuzu Ve Metal Kompleksleri 22.12.2018 Kimya Seminer Salonu 10:00
801726110109 Fatih Mehmet ÖZİÇLİ Jeoloji Mühendisliği   21.12.2018 Mühendislik Fakültesi B-Blok Maden Müh. Toplantı Salonu 14:00
801712110008 Recep TETİK Kimya Zenginleştirme Yöntemi Olarak Flotasyon 21.12.2018 Fen Edebiyat Fakültesi A Blok Toplantı Salonu 10:00
801727410101 Mahmud Cemaleddin Yalçın Malzeme Bilgisi ve Mühendisliği Saydam Seramikler 20/12/2018 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Toplantı Salonu 14:00
801713411101 Fatih KAHRAMAN Mamtematik   21/12/2018 Matematim Bölmü G-3 14:00
801720110124 Hilal ÇETİNKAYA Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anjiyografi Cihazlarında Görüntüleme 21/12/2018 Elektrik Elektronik Mühendisliği Toplantı Salonu 14:00
801750110002 Emine Nur KIRATLI İleri Teknolojiler Bilgisayar Destekli Ahşap Yüzey Süsleme Uygulamaları 21/12/2018 Simav Teknoloji Fakültesi Konferans Salonu 11:00
801712110008 Recep TETİK Kimya Zenginleştirme Yöntemi Olarak Flotasyon 21/12/2018 Fen Edebiyat Fakültesi A Blok Toplantı Salonu 10:00
801712110010 Ender BOZTAY Kimya Proton Transfer Tuzu ve Metal Kompleksleri 21/12/2018 Kimya bölümü Seminer Salonu 10:00
801721110109 Sena AYDOĞAN Endüstri Mühendisliği Çekme Sisteminde Paralel Makine Çizelgeleme Problemi ve Bir Otomotiv Yan Sanayide Uygulaması 20.12.2018 Endüstri Mühendisliği Bölümü Yöneylem Araştırması Laboratuarı 10:00
801720110117 Merve UÇAR GÜL Elektrik-Elektronik Mühendisliği Donanım Bozukluklarının İki Yönlü Role Ağlarda Sistem Performansına Olan Etkisinin İncelenmesi 19/12/2018 Elektrik Elektronik Mühendisliği Toplantı Salonu 15:00
801720110109  Mehmet KUZU Elektrik-Elektronik Mühendisliği Silikon Karbür Teknolojisi ve İnverterlerde Kullanılması 21/12/2018 Elektrik Elektronik Mühendisliği Toplantı Salonu 15:00
Etkinlik Detayları
Etkinlik Tarihleri 07 Aralık, 11 Ocak 2019, Cuma    |    Saat :16:31
Etkinlik Yeri 1
Etkinlik Türü Eğitim
Etkinlik Sahibi T.C. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
27 Aralık 2018, Perşembe / 693 defa okundu.