Seminer Sunumları Programı

 

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

 

Öğrenci No

Öğrenci Adı

Soyadı

Anabilim

Dalı

Seminer Konusu

Seminer

Sunum

Tarihi

Seminer

Sunum Yeri

Seminer

Sunum Saati

     Danışman
01826410101 Metin AKSAZ Jeoloji Mühendisliği Altıntaş ovasının oluşumuna ilişkin öncel bilgiler 21.12.2019 Mühendislik Fakültesi B - Blok toplantı salonu 14:00 Dr.Öğr.Üyesi Muzaffer ÖZBURAN
801827110104 Ahmet enes Eryılmaz Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bor İçerikli ileri teknoloji seramik malzemeler 20.12.2019 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü toplantı salonu 16:00 Prof. Dr. İskender IŞIK
801826410101 Metin AKSAZ  Jeoloji Mühendisliği Altıntaş Ovasının Oluşumuna ilişkin Öncel Bilgiler 21.12.2019 Mühendislik Fakültesi B - Blok toplantı salonu 14:00 Dr.Öğr.Üyesi Muzaffer ÖZBURAN
801827110105 Buse Bitkici Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Metal borür üretimi ve karakterizasyonu 20.12.2019 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü toplantı salonu 13:30 Prof. Dr. İskender IŞIK
801827110106 Ali Erkin Kaş Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Çimento fırın Refrakterleri 18.12.2019 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü toplantı salonu 11:00 Prof. Dr. İskender IŞIK
801827110111 Cüneyt Okur Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Seramik Difüzörler 20.12.2019 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü toplantı salonu 15:00 Prof. Dr. İskender IŞIK
801827110112 Kadir Dönmez Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Döküm Teknolojisi 17.12.2019 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü toplantı salonu 16:00 Prof. Dr. İskender IŞIK
801826110106 Ali MOUSSA Jeoloji Mühendisliği Orta Afrika Cumhuriyeti jeolojisi, yüzey ve yeraltı suyu kaynakları 21.12.2019 B110 no'lu sınıf 14:00 Doç.Dr.Hüseyin KARAKUŞ
801812410105 Hasan AY Kimya Alkol yakıt pilleri ve uygulamaları 20.12.2019 Biyokimya Bölümü Seminer Salonu 15:30 Doç. Dr. Fatih ŞEN
801812410104 Hakan BURHAN Kimya Hidrojen ve yakıt pilleri sistemlerinde methanol yakıt pillerinin araştırılması ve uygulamaları 20.12.2019 Biyokimya Bölümü Seminer Salonu 15:00 Doç. Dr. Fatih ŞEN
801812410106 Neslihan KARAMAN Kimya Yeni nesil lityum iyon pillerde borofen kullanımı ve hidrojen depolama kapasitesi 20.12.2019 Biyokimya Bölümü Seminer Salonu 14:00 Doç. Dr. Fatih ŞEN
801826110103 Onur ŞEN  Jeoloji Mühendisliği Mikrotremor Yöntemi ve Uygulama Alanları 21.12.2019 Mühendislik Fakultesi B/ Blok Toplantı Salonu 14:30 Dr. Öğr. Üyesi Hatice DURMUŞ
801824110114 Mustafa GÜLMEZ  Makine Mühendisliği Çökelme Sertleşmesi 20.12.2019 Makine Mühendisliği bölümü toplantı Salonu 11:30 Dr. Öğr. Üyesi Agah AYĞAHOĞLU
802611012701 Ali MOUSSA  Jeoloji Mühendisliği Orta Afrika Cumhuriyeti Yüzey ve Yeraltı Suyu Kaynakları 21.12.2019 Mühendislik Fakültesi B110 14:00 Doç. Dr. Hüseyin KARAKUŞ
801824110116 Ahmet EŞİYOK Makine Mühendisliği Kömür ve Pelet Yakıtının Yanma Analizi 20.12.2019 Makine Mühendisliği bölümü toplantı Salonu 11:00 Dr. Öğr. Üyesi Hasan Donat YILDIZAY
801813111107 Sinem ÇETİNKAYA Matematik Muslelak-Orlicz-Hardy Uzayları 20.12.2019 Matematik Bölümü G5 Nolu oda 14:00 Dr. Öğr. Üyesi Cansu KESKİN
801823110105 Özgür ODABAŞI Maden Mühendisliği   17.12.2019 Maden Mühendisliği Bölümü 10:00 Prof.Dr.İ.Göktay EDİZ
801828110113 Naciye Nur Sarıbey Bilgisayar Mühendisliği Diyabetik Retinopati Hastalığının Derin öğrenme yöntemleri ile teşhisi 21.12.2019 Bilgisayar Mühendisliği toplantı Salonu 16:00 Dr. Öğr. Üyesi Durmuş Özdemir
801828110114 Dilek Çelik Bilgisayar Mühendisliği Maskeleme ve şifrelemenin sınıflandırma performansına etkileri 21.12.2019 Bilgisayar Mühendisliği toplantı Salonu 15:30 Dr. Öğr. Üyesi Durmuş Özdemir
801828110115 Zehra Bilici Bilgisayar Mühendisliği Türkiye'de doğal gaz ihtiyacının yapay sinir ağları (YSA) ile tahmini 21.12.2019 Bilgisayar Mühendisliği toplantı Salonu 15:00 Dr. Öğr. Üyesi Durmuş Özdemir
801828110126 Mehmet Salih Öğün Bilgisayar Mühendisliği Panoromik diş röntgeni görüntüleri üzerinden yapay zeka ile çürük testi 21.12.2019 Bilgisayar Mühendisliği toplantı Salonu 14:30 Dr. Öğr. Üyesi Durmuş Özdemir
801828110112 Sinan Sarıyıldız Bilgisayar Mühendisliği Dağıtık Sistemler 21.12.2019 Bilgisayar Mühendisliği toplantı Salonu 14:00 Dr. Öğr. Üyesi M. AKÇAY
801828110111 Ümmügülsüm Mengutaycı Bilgisayar Mühendisliği Yapay Sinir ağlarında sınıflandırma 21.12.2019 Bilgisayar Mühendisliği toplantı Salonu 13:30 Dr. Öğr. Üyesi Hasan Temurtaş
801728110134 Ergün Alateş Bilgisayar Mühendisliği Servis Tabanlı altyapı çevresi 21.12.2019 Bilgisayar Mühendisliği toplantı Salonu 13:00 Dr. Öğr. Üyesi M. AKÇAY
801828110117 İbrahim Demirel Bilgisayar Mühendisliği En iyi perakende ürün fiyatı: Marketlere konumsal yaklaşım 21.12.2019 Bilgisayar Mühendisliği toplantı Salonu 11:30 Dr. Öğr. Üyesi Fırat Aydemir
801828110123 Merve İrem birinci Bilgisayar Mühendisliği Popülasyon Tabanlı metasezgisel algoritmalarda metaforların dejenerasyonu 21.12.2019 Bilgisayar Mühendisliği toplantı Salonu 11:00 Doç. Dr. Doğan Aydın
801828110118 Caner Kansız Bilgisayar Mühendisliği Üretici market ve tüketici üçgeninde büyük verinin fayda maksimizasyonu 21.12.2019 Bilgisayar Mühendisliği toplantı Salonu 10:30 Doç. Dr. Doğan Aydın
801828110125 İsmail Kaan Türe Bilgisayar Mühendisliği Network eğitimi için modüler deney seti geliştirilmesi 21.12.2019 Bilgisayar Mühendisliği toplantı Salonu 09:30 Doç. Dr. Alpaslan Duysak
801828110122 Gökçen Daşdemir Bilgisayar Mühendisliği Biyosensör ve mobil uygulamalar 21.12.2019 Bilgisayar Mühendisliği toplantı Salonu 09:00 Doç. Dr. Alpaslan Duysak
801821110113 Ayça Tümen Endüstri Mühendisliği Makine Çizelgeleme Problemi 18.12.2019 Endüstri Mühendisliği Bölümü Yöneylem Araştırması Laboratuvarı 14:00 Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman Yıldız
802111012701 Senem Genç Endüstri Mühendisliği Afet Yönetiminde çok ölçütlü karar verme 18.12.2019 Endüstri Mühendisliği Bölümü Yöneylem Araştırması Laboratuvarı 13:30 Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman Yıldız
801821110112 Berfin Beyza Yolcu Endüstri Mühendisliği Montaj Hattı işçi atama problemi ve bir tekstil işletmesinde uygulama 17.12.2019

Endüstri Mühendisliği Bölümü Yöneylem Araştırması Laboratuvarı

11:30 Doç. Dr. Şafak Kırış
801826110103 Onur ŞEN Jeoloji Mühendisliği Mikrotremor Yöntemi ve uygulama alanları 21.12.2019 Mühendislik Fakültesi B Blok toplantı Salonu 14:30 Dr. Öğr. Üyesi Hatice DURMUŞ
801823110114 Abbas Sagban MOHAMMED Maden Mühendisliği Türkiye'de açılan yeraltı karoyol tünelleri 19.12.2019 Maden Mühendisliği Bölümü 13:30 Dr.Öğr.Üyesi Cihan DOĞRUÖZ
801823110113 Fatih ÖZDEMİR Maden Mühendisliği Tünel açılımında kullanılan iş makineleri 19.12.2019 Maden Mühendisliği Bölümü 13:45 Dr.Öğr.Üyesi Cihan DOĞRUÖZ
801814110106 Gönül DUMAN Biyokimya Biyosorpsiyon Yöntemi ve Uygulamaları 19.12.2019 FEF Biyokimya Böl.Seminer Salonu 15:00 Dr.Öğr.Üyesi Ferda ÖZMAL
801812110001 Gönül Yıldız Kimya Akridin ve kinazolin türevlerinin sentezi ve genel özellikleri 20.12.2019 Kimya Bölümü seminer salonu üst kat 14:30 Prof. Dr. Rahmi KASIMOĞULLARI
801812410101 Muna ELMUSA Kimya Floresans esaslı kuantum noktalarının sentezi ve bazı özelliklerinin incelenmesi 20.12.2019 Kimya Bölümü seminer salonu üst kat 15:30 Prof. Dr. Rahmi KASIMOĞULLARI
801812110002 Burak LÖK Kimya Amonyum nitrat(AN) gübresi üretiminde kullanılacak kekleşme önleyici madde için yeni nesil proses ve ürün geliştirme 16.12.2019 Kimya bölümü toplantı salonu 14:00 Prof. Dr. Cengiz YENİKAYA
801812110003 Kamil DİKMECİK Kimya Demineralize su üretiminde anyonik reçinelerin rejenerasyonu için sulu amonyak (NH4OH) kullanımı ve eriminin araştırılması 16.12.2019 Kimya bölümü toplantı salonu 14:30 Prof. Dr. Cengiz YENİKAYA
801812110004 Cem VARDİŞ Kimya Pril Poröz Amonyum Nitrat (PPAN) üretiminde gözenekleştirici madde için yeni nesi proses ve ürün geliştirme 16.12.2019 Kimya bölümü toplantı salonu 15:00 Prof. Dr. Cengiz YENİKAYA
  Mesut Yazıcı Makine Mühendisliği Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için stratejik hammaddeler: Taş kömürü ve linyit rezervleri 19.12.2019 Makine Mühendisliği toplantı salonu 10:00 Prof. Dr. Ramazan KÖSE
 801812110006 Özlem ŞİRVAN Kimya Piradanan Aktif Karbon Eldesinin Karbon yüzdesi Farkı ile Kullanım Alanları 16.12.2019 Kimya Bölümü Seminer Salonu 13:00 Dr. Öğr. Üyesi Bülent BÜYÜKKIDAN
801850110104 Simge DURMAZ İleri Teknolojiler Üretim Yöntemelerinde 5S Uygulamaları 20.12.2019 Simav Teknoloji Fakültesi Konferans Salonu 10:00 Prof. Dr. Muammer GAVAS
 801850110107 Dila BEK İleri Teknolojiler Odun zararlıları ile Mücedale 20.12.2019 Simav Teknoloji Fakültesi Konferans Salonu 10:00 Doç. Dr. Murat ÖZALP
 801850110103 Mustafa TOSUN İleri Teknolojiler İç Mekan Tasarımında Ergonomi 20.12.2019 Simav Teknoloji Fakültesi Konferans Salonu 11:00 Doç. Dr. Sait Dündar SOFUOĞLU
801810410103 Elif YILMAZ Biyoloji Karadeniz Bölgesi Denizel Bentik Diyatomeleri 18.12.2019 Biyoloji Bölümü Toplantı Salonu 10:00 Doç. Dr. Cüneyt Nadir SOLAK
801750110006 Murat GÜNDOĞDU İleri Teknolojiler Türkiyenin Enerji Geleceği 11.12.2019 Simav Teknoloji Fakultesi Beyaz Salon 14:00

      Prof. Dr.      Rüştü GÜNTÜRKÜN

801823110101  Gökçe ALP  Maden Mühendisliği Spiral ve Knelson Konsantratörü Kullanarak Şlam Kömürlerinin Zenginleştirilmesi 12.12.2019 Mühendislik Fakultesi   Maden Mühendisliği Bölümü Toplantı Salonu 11:00

       Prof. Dr.        Ali UÇAR

801827110107  Yasin Göktuğ BULUT  Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Polimer Kompozit Drenaj Kanalı Üretiminde Kullanılan Reçine Miktarının Mukavemet Üzerine Etkisi 17.12.2019 Malzeme Mühendisliği Bölümü toplantı salonu 15:00 Prof.Dr.   İskender IŞIK
801827110108 Mahmut AYDIN Malzeme Bilimi ve Mühendisliği   17.12.2019 Malzeme Mühendisliği Bölümü toplantı salonu 14:30' Prof.Dr.   İskender IŞIK
801850110106  Zeynel Can AKYÜREK İleri Teknolojiler Saç Metal Kesme Kalıplarında Kesme Boşlığu ve Hurda Boşaltma Açısının Önemi 19.12.2019 Simav Teknoloji Fakultesi Beyaz Salon 14:00 Dr. Öğr. Üyesi Hakan MUMCU
801823110109 Kaan KÜÇÜK Maden Mühendisliği Dünya - Türkiye Bor Rezervleri ve Eti Maden Kırka Bor İşletmesi 12.12.2019 Mühendislik Fakultesi   Maden Mühendisliği Bölümü Toplantı Salonu 11:00

Prof. Dr. 

Yaşar KASAP

Etkinlik Detayları
Etkinlik Tarihleri 18 Kasım, 30 Ocak 2020, Pazartesi    |    Saat :16:31
Etkinlik Yeri 1
Etkinlik Türü Eğitim
Etkinlik Sahibi T.C. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
20 Aralık 2019, Cuma / 2852 defa okundu.