Enstitü Yönetimi

  ENSTİTÜ YÖNETİMİ

Prof. Dr. Önder UYSAL
Enstitü Müdürü
         Dr. Öğr. Üye. Yakup ŞENYÜZ                          Dr. Öğr. Üye. Uğur DAĞDEVİREN          
Müdür Yardımcısı   Müdür Yardımcısı
Bülent KIVANÇ
Enstitü Sekreteri
Son Güncelleme Tarihi: