Enstitü Personeli

ENSTİTÜ AKADEMİK PERSONELİ

Görevi Adı Soyadı
Araş. Gör. Sait ALTUN

ENSTİTÜ İDARİ PERSONELİ

Görevi Adı Soyadı
Bilgisayar İşletmeni Neşe Seda EKİCİ YILDIZ
Bilgisayar İşletmeni Mehmet BOZTAŞ
Tekniker Hakan TAŞER
Memur Hüseyin SEVEN
Memur Levent ÖLMEZ
Memur      Hayrettin YAY
Son Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2019, Çarşamba