Genel Tanıtım

Fen Bilimleri Enstitüsü, 03.07.1992 tarih ve 3837 Sayılı Kanun ile 2809 kanuna eklenen 23/c maddesi ile kurulmuştur. İlk eğitim - öğretime 1993-1994 Eğitim Öğretim Yılı güz yarıyılında başlamıştır.

MİSYON

Enstitüler lisansüstü eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü, Üniversitelerin öğretim elemanlarının yetiştirildiği birimlerdir. Enstitülere verilen imkanlar ve aktarılan kaynaklar akademisyenlerin bilimsel derecelerini aynı oranda etkileyecektir. Üniversitelerin bilimsel ve akademik seviyeleri Enstitülerin yapmış olduğu bilimsel çalışmalar ile ölçülür.

Bu amaçla lisansüstü eğitim programlarımız ve kontenjanları ile üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesinde ülkemizin bilim ve teknolojik kapasitesinin arttırılmasında araştırma projeleri, üniversite – kamu-özel sektör ortak AR-GE çalışmaları yapılarak yerel, bölgesel, ulusal ve uluslar arası özellik taşıyan projelerle lisansüstü çalışmalarımızı sürdürmek ve sorunlara çözüm önerileri sunup, uygulamaya geçmesini sağlamaktır.

VİZYON

Enstitümüzün başlıca amacı, enstitümüze bağlı ana bilim dallarında öğrenimini sürdüren lisansüstü öğrencilerine; bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, değerlendirme, derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşma yeteneğini kazandırmaktır. Mesleki ve yabancı dil bilgilerinin öğrencinin gelecekteki hedeflerinde başarılı olabilecek özellikte olması enstitümüz tarafından desteklenmektedir. Lisans üstü eğitim yapan öğrencilerimizin kendi çalışma alanlarının yanı sıra tüm bilim dallarına geniş vizyonla bakabilmeleri amaçlarımızdan birisidir.

Günümüzde üniversitelerin araştırma üniversitesi kimliğini kazanabilmesinde Fen Bilimleri Enstitülerinin büyük önemi bulunmaktadır. Özellikle içinde bulunduğumuz toplumun yaşam standartlarının yükselmesini sağlayacak, dünya bilim ve teknoloji uygulamalarında söz sahibi olabilecek projeleri Enstitümüz desteklemektedir. Buna paralel olarak Enstitümüz sanayi ve diğer sektörlerle ortak proje hazırlama gayretinde olabilecek öğrencilerimizi de desteklemektedir.

Hedefimiz, ileri ve uluslararası düzeyde ülkenin dünya pazarlarındaki rekabet gücünü artıracak disiplinler arası araştırmacıları destekleyen, ülkemizin genç üniversitelerine öğretim üyesi ve toplum için üstün nitelikli profesyonel araştırmacılar yetiştiren bir programlar bütünü oluşturmaktır.

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Enstitümüz bilgi toplumunun değerlerini özümsemiş nitelikli öğrenciler yetiştirmek, mezunlarıyla bilimsel nitelikte akademisyenler ve istihdam, işgücü piyasasında aranan bireyler olmasını sağlamaktır.

2013 yılı Ağustos ayında Fizik Anabilim Dalında Doktora Programı, Biyokimya Anabilim Dalında ve İleri Teknolojiler Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans Programları açılmıştır. 2014 yılı Şubat ayında Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Doktora ve Tezli Yüksek Lisans Programı açılmıştır.

Bu amaçla Enstitümüzde Biyoloji, , Kimya, Matematik, Fizik, Makine Mühendisliği, Maden Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Seramik Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dallarında Doktora eğitimi; Biyoloji, Fizik, Kimya, Biyokimya, Matematik, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Seramik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, İleri Teknolojiler Anabilim Dallarında Tezli Yüksek Lisans eğitimi yapılmaktadır.

Fen Bilimleri Enstitüsünde aşağıda belirtilen Lisansüstü programlarda Eğitim Öğretim hizmetleri verilmektedir.

Son Güncelleme Tarihi: