FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 25.SAYILI DERGİ

MURAT ÇAYI (KÜTAHYA) EPİLİTİK DİYATOMELERİ
Cem TOKATLI, Hayri DAYIOĞLU    
ANADOLU SİNCABI (SCIURUS ANOMALUS)’NIN LABORATUVARDAKİ
BESLENME BİYOLOJİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Ahmet Selçuk ÖZEN, Tuba TAŞTAN, Sevgi KOÇYİĞİT
A PRELIMINARY STUDY ON EARTHWORMS (OLIGOCHAETA, LUMBRICIDAE) OF
BURSA CITY
Mete MISIRLIOĞLU  Seda TAŞTAN
ALLELOKİMYASALLARIN HERBİSİT ETKİLERİ
Süleyman TOPAL
STRESLİ FARELERİN BEYİN VE KARACİĞERLERİNDEKİ
TOPLAM LİPİD VE TOPLAM GLİKOZ SEVİYELERİNE
KEDİ OTU (Valeriana officinalis), REZENE (Foeniculum vulgare),
OĞUL OTU (Melissa officinalis) VE PAROKSETİN’İN ETKİLERİ
Saadet ÇELİKÖZLÜ
THEORETICAL INVESTIGATION OF VIBRATIONAL FREQUENCIES
OF [PtX4]²- (X = Cl and Br) IONS
Funda ALTINKAYNAK, Mehmet Fatih KAYA,
Gürkan KEŞAN, Cemal PARLAK
ERZİNCAN KENTİ ATIKSULARININ KARAKTERİZASYONU ve
GPS-X BİLGİSAYAR PROGRAMI KULLANILARAK MODELLENMESİ
Alper NUHOĞLU, Tuba TURAN
AKILLI EV SİSTEMLERİ VE UYGULAMASI
Gül Nihal GÜĞÜL, Müzeyyen SARITAŞ
BİR İŞLETMENİN TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME VE SEÇİM PROBLEMİNİN
ÇÖZÜMÜNDE AAS VE VIKOR YÖNTEMLERİNİN KULLANILMASI
İmre Ferah GÖKTÜRK, Avni Yücel ERYILMAZ,
Bahadır YÖRÜR, Yıldız YULUĞKURAL
15B35H BORLU ÇELİĞİNİN KURU KAYMA KOŞULLARINDA SÜRTÜNME VE
AŞINMA DAVRANIŞININ İNCELENMESİ
Ümit ER
ALABALIK TESİSİ SUYUNUN KAPİLER SERAMİK FİLTRELER İLE
SÜZÜLEBİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
Osman ŞAN, Cem ÖZGÜR, Kazim UYSAL, Muhterem KOÇ,
Tuba ERGÜLER, Ali İMARETLİ
EMET (KÜTAHYA) NEOJEN HAVZASI TOPRAKLARINDA SAPTANAN
JEOJENİK ARSENİK VE ANTİMON ANOMALİLERİ
Cafer ÖZKUL, Selçuk TOKEL, Mehmet SAVAŞ

 

Son Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2014, Salı