FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 22.SAYILI DERGİ

 

PYATOV YÖNTEMİYLE R SÜRECİ ÇEKİRDEKLERDE BETA BOZUNUM
HIZLARININ KÜTLE NUMARASINA (A) BAĞLILIĞININ İNCELENMESİ
Tahsin BABACAN, Bünyamin ÖZAYDIN, Semiha CINAR, Yüksel KARABULUT,
Kaan MANİSA, Cevat SELAM, Abdulkadir YÖRÜK
PYATOV YÖNTEMİYLE R SÜRECİ ÇEKİRDEKLERDE BETA BOZUNUM
HIZLARININ KÜTLE NUMARASINA (A) BAĞLILIĞININ İNCELENMESİ
Tahsin BABACAN, Bünyamin ÖZAYDIN, Semiha CINAR, Yüksel KARABULUT,
Kaan MANİSA, Cevat SELAM, Abdulkadir YÖRÜK
BİR DAĞITIM TRANFORMATÖRÜ BÖLGESİNDEKİ KAYIPLARIN
İNCELENMESİ
Celal YAŞAR, Yılmaz ASLAN , Tarık BİÇER
ÖNGÖRÜLÜ KONTROL İLE ALTI EKLEMLİ BİR ROBOT KOLUNUN EKLEM
ESASLI YÖRÜNGE KONTROLÜ
Burhanettin DURMUŞ , Hasan TEMURTAŞ
R SÜRECİ ÇEKİRDEKLERDE BETA BOZUNUM YARI ÖMÜRLERİNİN NÖTRON
SAYISINA(N) BAĞLILIĞININ PYATOV YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ
Tahsin BABACAN, Gül ÖZER, Yüksel KARABULUT, Kaan MANİSA,
Cevat SELAM, Abdülkadir YÖRÜK
R SÜRECİ ÇEKİRDEKLERDE BETA BOZUNUM YARI ÖMÜRLERİNİN NÖTRON
SAYISINA(N) BAĞLILIĞININ PYATOV YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ
Tahsin BABACAN, Gül ÖZER, Yüksel KARABULUT, Kaan MANİSA,
Cevat SELAM, Abdülkadir YÖRÜK
MESLEKİ GÖREVLERİN ERGONOMİK ANALİZİNDE KULLANILAN ARAÇLAR
VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ
Emre ÖZEL, Oya ÇETİK
FAKTÖRİYEL TASARIMA ADAPTİF AĞ TABANLI BULANIK MANTIK
ÇIKARIM SİSTEMİ İLE FARKLI BİR YAKLAŞIM
Sevil ŞENTÜRK
TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİNDE TEKNİK ETKİNLİK VE TOPLAM
FAKTÖR VERİMLİLİK GELİŞİMİ
Yaşar KASAP
DIRECT FILTRATION OF MARBLE WASTEWATER BY GLASSY CERAMIC
MEMBRANE FILTERS
Osman ŞAN, Cem ÖZGÜR
KERESTE KURUTMADA KULLANILAN ENERJİ KAYNAĞININ MALİYETE
ETKİLERİ
Murat ÖZALP, Mustafa ORDU
UÇUCU KÜL İKAMELİ BETONLARDA VİBRASYON SÜRESİNİN FİZİKSEL VE
MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ
Serkan SUBAŞI, Yılmaz KOÇAK, Ahmet BEYCİOĞLU

 

Son Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2014, Salı