FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 21.SAYILI DERGİ

KARANFİLLİÇAY DERESİ SUYUNUN FİZİKOKİMYASAL VE
MİKROBİYOLOJİK PARAMETRELERİNİN MEVSİMSEL DEĞİŞİMİ VE
AKUAKÜLTÜR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Cafer BULUT, Ufuk AKÇİMEN, Kazim UYSAL, Ramazan KÜÇÜKKARA, Soner SAVAŞER
KARANFİLLİÇAY DERESİ SUYUNUN FİZİKOKİMYASAL VE
MİKROBİYOLOJİK PARAMETRELERİNİN MEVSİMSEL DEĞİŞİMİ VE
AKUAKÜLTÜR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Cafer BULUT, Ufuk AKÇİMEN, Kazim UYSAL, Ramazan KÜÇÜKKARA, Soner SAVAŞER
KÜTAHYA İLİ Meles meles Linnaeus, 1758
(MAMMALIA: CARNIVORA)’İN BAZI EKOLOJİK, BİYOLOJİK VE
TAKSONOMİK ÖZELLİKLERİ
Ahmet Selçuk ÖZEN , İsmail ULUÇAY
KÜTAHYA İLİ Meles meles Linnaeus, 1758
(MAMMALIA: CARNIVORA)’İN BAZI EKOLOJİK, BİYOLOJİK VE
TAKSONOMİK ÖZELLİKLERİ
Ahmet Selçuk ÖZEN , İsmail ULUÇAY
THE HIGHER DIMENSIONAL CONFORMAL GEOMETRODYNAMICS AND THE
RENORMALIZATION GROUP OF THE SPACETIME METRIC
TRANSFORMATIONS
Şuayyip Salim ÖZKURT
FUZZY MATRİS OYUNLARIN ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE
Adem Cengiz ÇEVİKEL, Mehmet AHLATÇIOĞLU
ASENKRON MOTORLARIN DARBE GENİŞLİK MODÜLASYONLU (DGM)
İNVERTER ÜZERİNDEN BİLGİSAYAR DESTEKLİ HIZ DENETİMİNİN
DENEYSEL YAKLAŞIMI
Ayhan GÜN, Yılmaz ASLAN, A. İhsan ÇANAKOĞLU
ASENKRON MOTORLARIN DARBE GENİŞLİK MODÜLASYONLU (DGM)
İNVERTER ÜZERİNDEN BİLGİSAYAR DESTEKLİ HIZ DENETİMİNİN
DENEYSEL YAKLAŞIMI
Ayhan GÜN, Yılmaz ASLAN, A. İhsan ÇANAKOĞLU
HAM ENERJİ KAYNAĞI KISITLI BİRİM İÇEREN HİDROTERMAL GÜÇ
SİSTEMLERİNDE ÇEVRESEL EKONOMİK GÜÇ DAĞITIMI PROBLEMİNİN
ÇÖZÜMÜ
Serdar ÖZYÖN, Celal YAŞAR, Hasan TEMURTAŞ
HAM ENERJİ KAYNAĞI KISITLI BİRİM İÇEREN HİDROTERMAL GÜÇ
SİSTEMLERİNDE ÇEVRESEL EKONOMİK GÜÇ DAĞITIMI PROBLEMİNİN
ÇÖZÜMÜ
Serdar ÖZYÖN, Celal YAŞAR, Hasan TEMURTAŞ
FARKLI KAYAÇLAR ÜZERİNDE OLUŞTURULAN YAPAY TİTREŞİM DALGA
HAREKETLERİNİN İNCELENMESİ
Bilgehan KEKEÇ, Mehmet Kemal GÖKAY
AN EXPERIMENTAL STUDY OF LOW VELOCITY IMPACT RESPONSE FOR
COMPOSITE LAMINATED PLATES
Ceyla AKIN , Mehmet ŞENEL
STATCOM İLE BİR ENERJİ İLETİM SİSTEMİNDE GERİLİM KONTROLÜ
M. Mustafa ERTAY, Zafer AYDOĞMUŞ
TEKERLEKLİ SANDALYE KULLANAN ENGELLİLERE YÖNELİK ISLAK
MEKÂN DÜZENLEMELERİNDE FONKSİYONEL YAKLAŞIMLAR
Mustafa ALTINOK, Muhammet Mehmet KARS
TEKERLEKLİ SANDALYE KULLANAN ENGELLİLERE YÖNELİK ISLAK
MEKÂN DÜZENLEMELERİNDE FONKSİYONEL YAKLAŞIMLAR
Mustafa ALTINOK, Muhammet Mehmet KARS

 

Son Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2014, Salı