FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 13.SAYILI DERGİ

ÇEMENOTU (Trigonella foenum-graecum L.) TOHUMLARININ ÇiMLENMESi ÜZERiNE BAZI
KİMYASAL MADDELERİN ETKİSİ
ÇEMENOTU (Trigonella foenum-graecum L.) TOHUMLARININ ÇiMLENMESi ÜZERiNE BAZI
KİMYASAL MADDELERİN ETKİSİ
TÜRKİYE MACROFUNGUSLARI İÇİN YENİ BiR CiNS: JAAPIA Bres.
Hakan ALLI & Mustafa IŞILOĞLU A NEW GENUS FOR TURKISH MACROMYCETES FLORA: JAAPIA Bres. Hakan ALLI* & Mustafa IŞILOĞLU
AMiNO ASİTT SiSTEiNiN GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERiNiN SENTEZi VE KARAKTERiZASYONU Cengiz YENİKAYA Aysel GÜLEÇ, Halil İLKİMEN. Vedat ÇETİN
ON DIFFERENTIAL GEOMETRY OF THE LORENTZ SURFACES Nejat EKMEKCİ ,Yılmaz TUNCER
GAUSS AND CODAZZİ-MAİLARDİ FORMULAE Nejat EKMEKÇİ , YılmazTUNCER 
LYAPUNOV METODU İLE FARK DENKLEMLERİNİN KARARLILIĞININ BELİRLENMESİ A.Burcu Özyurt SERİM ve Mustafa BAYRAM
POWER SERIES SOLUTION OF DIFFERENTIAL ALGEBRAIC EQUATION
Muhammet KURULAY and Mustafa BAYRAM
SABiT KATSAYILI LiNEER DiFERENSiYEL CEBiRSEL DENKLEMLERİNİN DİFERENSİYEL
DÖNÜŞÜM YÖNTEMİ İLE NÜMERİK ÇÖZÜMÜ Murat OSMANOGLU, Muhammet KURULAY and Mustafa BAYRAM
PROPOSAL OF A SOLUTION TO FUZZY TRANSPORTATION PROBLEM USING FUZZY SET APPROACH Nuran GÜZEL
AS A SERVICE BUSINESS, THEA TRE BUSINESS PROBLEMS AND SOLUTIONS
Mustafa TÜRENGÜL-Emre ÖZEL.
HEURISTIC RULE-BASED TRUCK DISP A TCHING SYSTEMS IN OPEN PIT MINES N. ÇETİN
AÇIK İŞLETMELERDE GÜRÜLTÜ HARİTALARININ OLUŞTURULMASI
DÖRT KADEMELi PARALEL AKIŞLI ÖNKALSİNA TÖRLÜ ÇiMENTO FABRiKASINDA
ENERJİ AKIMLARI DENKLİKLERiNİN MODELLENMESİ Ahmet Fevzi SAVAŞ
INVESTIGA TION OF PRACTICAL GEOMETRIC NONLİNEAR ANALYSIS METHODS
FOR SEMI RIGm STEEL PLANE FRAMES Mutlu SEÇER
YOL İNŞAATINDA KULLANILAN GEOTEKSTİLLERİN ÇEKME DAYANIMLARININ DOKU
FARKLILIĞI YÖNÜNDEN İNCELENMESİ Gökhan İMANÇLI' Mehmet Rıfat KAHYAOĞLU' Burak ŞENGÖZ' Ali TOPAL  Ümit Halis ERDOĞAN
MAKSİMUM YAĞIŞLARIN BÖLGESEL ZAMAN DAĞILIMI İÇİN FONKSİYONEL
YAKLAŞIMLAR  Ömer Levend AŞIKOĞLU' Ertuğrul BENZEDEN

 

Son Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2014, Salı