FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 10.SAYILI DERGİ

AVIAN INFLUENZA IN TURKIYE H. DAYIOĞLU, M.S. ÖZYURT, M.R. HELVACI, C.N. SOLAK

KAHRAMANMARAŞ BÖLGESİNDE EKOLOJİK MODERNİZASYON: EKONOMİK GELİŞME İLE BİRLİKTE YABAN HAYATININ VE SULAK ALANLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI S. İNAÇ& Ö.GÖRÜCÜ& A.H. PINAR
KAHRAMANMARAŞ BÖLGESİNDE EKOLOJİK MODERNİZASYON: EKONOMİK GELİŞME İLE BİRLİKTE YABAN HAYATININ VE SULAK ALANLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI S. İNAÇ & Ö.GÖRÜCÜ & A.H. PINAR
EFFECTS OF JUGLONE APPLIED IN PREGERMINATIVE STAGE ON GROWTH OF CUCUMBER SEEDLINGS WITH RESPECT TO PHYSIOLOGICAL AND ANATOMICAL PARAMETERS İ.TERZİ & İ. KOCAÇALIŞKAN & O. BENLİOĞLU
THE SYNTHESIS AND THE STRUCTURAL INVESTIGATIONS OF CRYPTAND [3.2.1] AND N,N′-BISFORMYL [3.2] LARIAT ETHER LIGANDS S. BİLGE & Z. KILIÇ
TWO ALTERNATIVE METHODS FOR SEMI-POSITIVE ORTOGONAL MATRICES B. BÜKCÜ
A COMMUTATIVE MULTIPLICATION OF DUAL NUMBER TRIPLETS L.KULA & Y.YAYLI
GÜÇ ELEKTRONİĞİ UYGULAMALARINDA HARMONİK ANALİZ SONUÇLARININ YÜZEY UYDURMA İLE ÜÇ BOYUTLU GÖSTERİMİ A. ALTINTAŞ
ROBUSTNESS ANALYSIS OF AN INVERTED PENDULUM SYSTEM UNDER LINEAR QUADRATIC CONTROLLERS A. YAZICI, A. KARAMANCIOĞLU
WINKLER ZEMİNİ ÜZERİNDEKİ
ENİNE YÜKLEMEYE MARUZ TEMEL KİRİŞLERİNİN DİNAMİK ANALİZİY. YEŞİLCE
ESNEK BİRLEŞİMLERİN ÇAPRAZSIZ ÇELİK KOLONLARIN EFEKTİF UZUNLUK FAKTÖRÜ VE KRİTİK ELASTİK BURKULMA YÜKÜNE ETKİSİ Mutlu SEÇER
EFFECT OF THE ENVIRONMENTAL PARAMETERS ON THE NOISE DIFFUSION
C. ŞENSÖĞÜT & İ. ÇINAR
MODELLING OF COAL STOCKYARDS BY THE USE OF FINITE ELEMENT METHODS
A.H. ÖZDENİZ & C. ŞENSÖĞÜT
SANAYİ SEKTÖRÜNDE ENERJİ TARAMASININ ENERJİ VERİMLİLİĞİNE ETKİSİ VE BİR UYGULAMA Ziya SÖĞÜT& Zuhal OKTAY
AN ANALYSIS STUDY OF MUSCULOSKELETAL PROBLEMS IN MEDICAL DOCTORS  N. BÜKER, E. ASLAN, F.ALTUĞ , U.CAVLAK
TÜRKÇE BAŞLIK UZUN BAŞLIK M.R.HELVACI & H.DAYIOĞLU & M.S.ÖZYURT& M.ŞEYHANLI & H.İRDE
ASSESMENT OF OSTEOPOROZIS WITH VERTEBRAL MEASUREMENTS
M.DEMİR* & İ.SEZER & A.ÖZKAN
A MULTICYSTIC ULTRASONOGRAPHIC IMAGE OF ENDOMETRIUM IN TAMOXIFEN USE ; CASE REPORT Emine Cosar, M.D. & Mehmet R. Helvaci,M.D.
OBESITY Erim GÜLCAN*, Atakan ÖZKAN
 

 

Son Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2014, Perşembe