FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 5.SAYILI DERGİ

KiRLİ ÇEVRE ORTAMINDA YETİŞTİRİLEN KOYUNLARDA
BAZI KAN DEĞERLERİM.S.ÖZYURT &H.DAYIOÐLU &
A.YAMIK & Ý.Ö.ERTÜRK
GENÇLERDEKİ SiGARA KULLANMA DAVRANIŞlNIN NEDENLERİ ÜZERİNE BiR ARAŞTIRMA Yrd. Doç. Dr. Selam YEŞİL YURT  Yrd. Doç. Dr. Sayit ALTIKAT

GEDİZ HAYVANAT BAHÇESİNDE BARINDIRILAN HAYVANLARDA TUTSAKLIK

STRESİNE DAİR GÖZLEMLER M.S.ÖZYURT-H.DAYIOĞLU

ÜNiVERSiTE I. SINIF ÖĞRENCiLERİNiN HÜCRE
BÖLÜNMELERİ KONUSUNDAKİ YANLIŞ KAVRAMALAR Çiğdem EFE 
EĞRİDİR GÖLÜ'NDE YAŞAYAN SUDAK (Stizostedionlucioperca) BALIKLARININ 0-3 YAĞ ASİTLERİ ORANI VE SAĞLIK ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
KÜTAHY A YÖRESİNDEKİ BAZI BALIK TÜRLERİNDE (CYPRINIDAE) GORULEN BALIK BITI (Argulus folýaceus L.) ÜZERİNE BİRARAŞTIRMA M.KO & F. N. ALTUNEL
İKİ KUTUPLU DAMLAMALI REAKTÖRDE KOBALT III ASETAT SENTEZİ ve TOZ KOBALT III ASETAT ÜRETİMİ Dr. ZakirPOYRAZ
BURGER DENKLEMİNİN SAYISAL ÇÖZÜMLERi                                                           İÇİN SONLU FARK METOTLARI B. SAKA .&D. IRK
ÖKLİD DÜZLEMİNDE BİRİNCİ VE İKİNCİ İVME POLLERİ H.ES.
KÜTAHYA KAPLICA SULARININ TOHUM ÇiMLENMESi ÜZERİNE ETKİLERİ
İ.KOCAÇALIŞKAN& A. HAMARATGİL BARDAKÇI
BiLEŞENLER FARKI YÖNTEMi iLE ORTA GERİLiM (OG) ENERJİ DAĞITIM HATLARINDA ARIZA AKIMLARI ANALiZi Y. Aslan
ORTA ÖLÇEKLİ BİR PROSESİN DCS'DEN PLC-SCADA SİSTEMİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ UYGULAMASI Nihat ADA &Yılmaz ASLAN& Serdar TUNABOYLU
BİR SANAL PARALEL MAKİNE B. DURMUŞ & A. ÖZMEN
FARKLI SERA KONSTRÜKSİYONLARININ SERA ORTAM KOŞULLARINA VE ISI EKONOMISINE ETKILERININ ARAŞTIRILMASI Alim IŞIK & Behçet GÜLENÇ
VERİ ZARFLAMA ANALİZİ Data Envelopment Analysis Şafak KOCAKALAY. Alim IŞIK
ECZACIBAŞI DUVAR KAROSU UYGUN SIR VE RENKLENDİRME ÇALIŞMALARI
A. YAMIK & A.UÇAR & NUHOŞLU. & M. AKBAŞ
GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİNDE KULLANILAN MOTOR YAĞLARININ ANALİZİ VE KULLANIMININ AZALTILMASI A.H.ÖZDENİZ Ý.ÇINAR  C.ŞENSÖĞÜT & E.KEKERCİ
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS ALANINDA RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI RamazanKÖSE.& M. Arif ÖZGÜR..
OTOMOBİL AĞIRLIKLARININ AZALTILMASINDA KULLANILAN SAC METALLER VE BUNLARI ŞEKİLLENDİRME TEKNİKLERİ M. GAVAS
ELEKTRON IŞIN KAYNAK YÖNTEMİ M. AYDIN
ASFALT BETONUNDA BİTÜM YÜZDESİNİN ST ABİLİTEYE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
E.ÖZGAN&KYILDIZ 

 

Son Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2014, Perşembe