Lisansüstü Programlar

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

ANABİLİM DALLARI VE BAŞLANGIÇ YILLARI

BİLİM DALI

PROGRAMI

BİYOLOJİ

(Y.LİSANS EYLÜL 1993)

(DOKTORA EYLÜL 1993)

Botanik

Tezli Yüksek lisans + Doktora

Zooloji

Tezli Yüksek lisans + Doktora

Genel Biyoloji

Tezli Yüksek lisans + Doktora

Moleküler Biyoloji

Tezli Yüksek lisans + Doktora

FİZİK

(Y.LİSANS EYLÜL 1993)

(DOKTORA EYLÜL 2013)

Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği

Tezli Yüksek lisans + Doktora

Genel Fizik

Tezli Yüksek lisans + Doktora

Katı Hal Fiziği

Tezli Yüksek lisans + Doktora

Atom ve Moleküler Fiziği

Tezli Yüksek lisans + Doktora

Nükleer Fizik

Tezli Yüksek lisans + Doktora

Matematiksel Fizik

Tezli Yüksek lisans + Doktora

KİMYA

(Y.LİSANS EYLÜL 1993)

(DOKTORA EYLÜL 2006)

Organik Kimya

Tezli Yüksek lisans + Doktora

Anorganik Kimya

Tezli Yüksek lisans + Doktora

Fizikokimya

Tezli Yüksek lisans + Doktora

Analitik Kimya

Tezli Yüksek lisans + Doktora

Biyokimya

Tezli Yüksek lisans + Doktora

MATEMATİK

(Y.LİSANS EYLÜL 1993)

(DOKTORA EYLÜL 2009)

Cebir ve Sayılar Teorisi

Tezli Yüksek lisans+ Doktora

Topoloji

Tezli Yüksek lisans+ Doktora

Geometri

Tezli Yüksek lisans+ Doktora

Fonksiyonlar Teorisi ve Analiz

Tezli Yüksek lisans+ Doktora

Uygulamalı Matematik

Tezli Yüksek lisans+ Doktora

BİYOKİMYA

(Y.LİSANS EYLÜL 2013)

 

Biyokimya

Tezli Yüksek lisans

 

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH.

(Y.LİSANS EYLÜL 1993)

(DOKTORA EYLÜL 2012)

Elektrik

Tezli Yüksek lisans+ Doktora

Elektronik

Tezli Yüksek lisans+ Doktora

Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği

Tezli Yüksek lisans+ Doktora

Bilgisayar Bilimleri

Tezli Yüksek lisans+ Doktora

Elektrik Tesisleri

Tezli Yüksek lisans+ Doktora

Elektrik Makineleri

Tezli Yüksek lisans+ Doktora

Elektrik-Elektronik

Tezli Yüksek lisans+ Doktora

Devreler ve Sistemler

Tezli Yüksek lisans+ Doktora

Telekomünikasyon

Tezli Yüksek lisans+ Doktora

Kontrol ve Kumanda Sistemleri

Tezli Yüksek lisans+ Doktora

ENDÜSTRİ MÜH.

(Y.LİSANS EYLÜL 2001)

Endüstri

Tezli Yüksek lisans

Yöneylem Araştırması

Tezli Yüksek lisans

İNŞAAT MÜH.

(Y.LİSANS EYLÜL 1993)

(DOKTORA EYLÜL 1993)

Hidrolik

Tezli Yüksek lisans+ Doktora

Yapı

Tezli Yüksek lisans + Doktora

Malzeme

Tezli Yüksek lisans+ Doktora

Yapı İşletmesi

Tezli Yüksek lisans+ Doktora

Ulaştırma

Tezli Yüksek lisans+ Doktora

Geoteknik

Tezli Yüksek lisans+ Doktora

MADEN MÜH.

(Y.LİSANS EYLÜL 1993)

(DOKTORA OCAK 2004)

Cevher Hazırlama

Tezli Yüksek lisans + Doktora

Maden İşletme

Tezli Yüksek lisans + Doktora

MAKİNE MÜH.

(Y.LİSANS EYLÜL 1993)

(DOKTORA EYLÜL 2009)

Mekanik

Tezli Yüksek lisans+ Doktora

Makine Teorisi ve Dinamiği

Tezli Yüksek lisans+ Doktora

Enerji

Tezli Yüksek lisans+ Doktora

İmalat ve Konstrüksiyon

Tezli Yüksek lisans+ Doktora

Termodinamik

Tezli Yüksek lisans+ Doktora

SERAMİK MÜH.

(Y.LİSANS EYLÜL 1993)

(DOKTORA EYLÜL 2006)

Seramik Müh.

 

Tezli Yüksek lisans + Doktora

 

MALZEME BİLİMİ VE MÜH.

(Y.LİSANS ŞUBAT 2014)

(DOKTORA ŞUBAT 2014)

Malzeme

Seramik

Tezli Yüksek lisans + Doktora

Tezli Yüksek lisans + Doktora

İLERİ TEKNOLOJİLER

(Y.LİSANS EYLÜL 2013)

 

Elektrik Elektronik Teknolojisi

Tezli Yüksek Lisans

İmalat Teknolojisi

Tezli Yüksek Lisans

Ağaç İşleri Teknolojisi

Tezli Yüksek Lisans

 

JEOLOJİ MÜH.

 

(Y.L.EYLÜL 2009)

(DOKTORA EYLÜL 2012)

 

 

  Genel Jeoloji

 

Tezli Yüksek lisans + Doktora

 

  Uygulamalı Jeoloji

Tezli Yüksek lisans + Doktora   

 Mineraloji – Petrografi

Tezli Yüksek lisans + Doktora

 Maden yatakları – Jeokimya

Tezli Yüksek lisans + Doktora

NANOTEKNOLOJİ

(Y.L. ARALIK 2014)

 Nanoteknoloji

   Tezli Yüksek lisans

BİLGİSAYAR MÜH.

(Y.L EYLÜL 2017)

 Bilgisayar

   Tezli Yüksek lisans

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

(Y.L EYLÜL 2017)

 İş Sağlığı ve Güvenliği

  Tezsiz Yüksek lisans

       

Doktora ve Tezli Yüksek Lisans Programlarına Göre

Öğrenci Sayıları

DOKTORA PROGRAMLARI

ANABİLİM DALLARI

 

 

 

E(PASİF)

K(PASİF)

TOP.

E(AKTİF)

K(AKTİF)

TOP.

Biyoloji - Doktora

2

2

4

7

7

14

Kimya - Doktora

-

1

1

11

6

17

Matematik - Doktora

-

-

-

5

8

13

Fizik - Doktora

-

-

-

2

-

2

İn§aat Müh. - Doktora

-

1

1

-

-

-

Maden Müh. – Doktora

5

2

7

9

2

11

Seramik Müh.-Doktora

3

2

5

3

-

3

Makine Müh – Doktora

2

1

3

9

1

10

Jeoloji Müh. – Doktora

-

-

-

5

4

9

Elektrik Elektronik Müh. – Doktora

1

-

1

4

1

5

Malzeme Bilimi ve Müh. – Doktora

-

-

-

6

6

12

TOPLAM

13

9

22

61

35

96

 

 

 

 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

 

 

ANABiLİM DALLARI

 

 

E(PASİF)

K(PASİF)

TOP.

E(AKTİF)

K(AKTİF)

TOP.

Biyoloji

32

10

42

36

53

89

Fizik

17

8

25

19

15

34

Kimya

8

8

16

21

21

42

Biyokimya

-

1

1

3

28

31

Matematik

8

2

10

14

19

33

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

50

7

57

67

19

86

Endüstri Mühendisliği

10

2

12

6

13

19

İnşaat Mühendisliği

9

3

12

30

3

33

Maden Mühendisliği

71

14

85

75

15

90

Makine Mühendisliği

40

4

44

57

8

65

Seramik Mühendisliği

8

7

15

7

5

12

Jeoloji Mühendisliği

13

10

23

14

14

28

fieri Teknolojiler

3

-

3

31

4

35

Makine Eğitimi

7

-

7

1

-

1

Malzeme Bilimi ve  Mühendisliği

-

-

-

24

20

44

TOPLAM

276

76

352

405

237

642

 

 

Enstitüde ilk kez, Haziran 1995’te Yüksek Lisans tezleri, Temmuz 1997’de Doktora tezleri kabul edilmiştir. 08 Kasım 2013 tarihi itibariyle 46 Doktora öğrencisi, 1049 Tezli Yüksek Lisans, 633 Tezsiz Yüksek Lisans öğrencisi mezun olmuştur.

Enstitümüzce yılda iki defa hakemli olarak “Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi” çıkarılmakta olup, 2017 yılı Aralık ayına kadar biri özel olmak üzere kırk sayı çıkarılmıştır. 2000 yılı Ocak ayından itibaren çıkarılan “Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi” hakemli ve süreli yayın olup, 37. Sayısı Aralık 2016 tarihinde, 38. Sayısı Haziran 2017 tarihinde, 39. Sayısı Aralık 2017 tarihinde basılmıştır.

Son Güncelleme Tarihi: