Formlar

Genel Formlar

 
MAZERET SINAVI BAŞVURU FORMU  
SABIKA KAYDI FORMU  
DERS PROGRAMI DEĞİŞİKLİĞİ FORMATI  

DERS TELAFİ FORMU 2018

 
CİLTSİZ TEZ TESLİM FORMU 2018  
ÖZGEÇMİŞ FORMU  
YABANCI UYRUKLU TEZLİ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU FORMU  
YABANCI UYRUKLU DOKTORA BAŞVURU FORMU  
TEZ DANIŞMANI ATAMA FORMU 2018  
TEZ İNCELEME FORMU 2019  
TEZ TESLİMİNDE UYULACAK ESASLAR  
CİLTLİ TEZ TESLİM FORMU 2013   
ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMU 2018  
DERS DEĞİŞİKLİĞİ FORMU 2017  
DERS SAYDIRMA FORMU 2019  
YATAY GEÇİŞ İNTİBAK FORMU 2018  
DANIŞMAN ÖYP DEĞERLENDİRME FORMU 2018  
ÖĞRENCİ KAYIT SİLDİRME DİLEKÇESİ VE İLİŞİK KESME FORMU 2019  
DERS ALMA DİLEKÇESİ 2019  
AKADEMİK İZİN (KAYIT DONDURMA) DİLEKÇESİ 2018  
ASKERLİK İÇİN AKADEMİK İZİN ÇÖZDÜRME FORMU 2017  
ASKERLİK TECİL İPTALİ BAŞVURU FORMU 2017  
ÖĞRENCİ BELGESİ TALEP DİLEKÇESİ 2020  
NOT DURUM BELGESİ TALEP DİLEKÇESİ (TRANSKRİPT) 2020  
İntihal Raporu Danışman Formu  
İntihal Raporu Öğrenci Formu  
Etik İlke Ve Kurallara Uygunluk Beyanı  
Proje Danışmanı Atama Formu 2018  
Proje Teslim Formu 2019  
Proje Konusu Bildirim Formu 2020  

Yüksek Lisans Formları

 
SEMİNER FORMU 2019  
YÜKSEK LİSANS BAŞVURU FORMU  
YÜKSEK LİSANS KAYIT KONTROL FORMU  
YÜKSEK LİSANS Tez Teslimi, Tez Savunması ve Mezuniyet Süreci  
YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMA RAPORU  
YÜKSEK LİSANS JÜRİ ÖNERİ FORMU 2018  
YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMA TUTANAĞI 2018  

Doktora Formları

 
DOKTORA SEMİNERİ FORMU 2019  

DOKTORA BAŞVURU FORMU 2013

 

DOKTORA TEZ ÖNERİSİ TESLİM FORMU 2017

 
DOKTORA TEZ IZLEME KOMITESI ONERISI FORMU 2017  

DOKTORA YETERLİLİK SINAVI BAŞVURU FORMU 2017

 

DOKTORA JÜRİ ÖNERİ FORMU 2018

 

DOKTORA KAYIT KONTROL FORMU

 

DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI DEĞERLENDİRME FORMU 2018

 

DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI TESLİM FORMU 2018

 
DOKTORA TEZ SAVUNMA SINAVI TUTANAĞI 2018  
DOKTORA TEZ ÖNERİSİ SAVUNMA SINAVI TUTANAĞI 2019  
DOKTORA TEZ TESLİMİ ESASLAR  
DOKTORA YETERLİK SINAV TUTANAĞI 2018  


 

 

Son Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2020, Pazartesi