İletişim Bilgileri

ADI SOYADI GÖREVİ TELEFON BİLGİLERİ
Prof. Dr. Önder UYSAL Enstitü Müdürü

IP İş Telefonu

+90 (274) 443 1925

Doç.Dr. Yakup ŞENYÜZ Enstitü Müdür Yrd.

IP İş Telefonu

+90 (274) 443 1926

Dr. Öğr. Üyesi. Ümran ERÇETİN Enstitü Müdür Yrd.

IP İş Telefonu

+90 (274) 443 1927

Bülent KIVANÇ Enstitü Sekreteri

IP İş Telefonu

+90 (274) 443 1928

Memur Neşe Seda EKİCİ YILDIZ Özel Kalem - Kurul İşleri-  Personel İşleri

IP İş Telefonu

+90 (274) 443 1930

Memur Hüseyin SEVEN Öğrenci İşleri(Fen ve İleri Teknolojiler, İSG Anabilim Dalları)

IP İş Telefonu

+90 (274) 443 1934

Araş. Gör. Sait ALTUN FBE Dergisi -Tez İşleri- Akademik İşler

IP İş Telefonu

+90 (274) 443 1929

Bilg.İşlt.  Mehmet BOZTAŞ Öğrenci İşleri(Mühendislik, Nanoteknoloji Anabilim Dalları)

IP İş Telefonu

+90 (274) 443 1931

Memur Levent ÖLMEZ Genel Evrak

IP İş Telefonu

+90 (274) 443 1935

Tekniker Hakan TAŞER Tahakkuk İşleri-Taşınır Kayıt Kontrol işleri

IP İş Telefonu

+90 (274) 443 1932

4/b İd. Büro. Gör. Hayrettin YAY Tahakkuk İşleri-Taşınır Kayıt Kontrol işleri

IP İş Telefonu

+90 (274) 443 1936

4/d Personel ibrahim YALÇINKAYA Temizlik İşleri

IP İş Telefonu

+90 (274) 443 1937

 ADRES: 
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi  Evliya Çelebi Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi
Ek Binası (Orta Kısım)   Tavşanlı Yolu 10.km  43270                  KÜTAHYA

TELEFON  :   REKTÖRLÜK - IP: +90(274) 443 4343  - ENSTİTÜ IP:+90 (274) 443 1930       

FAX     : 0-274-265 2060

E-MAİL : fbe@dumlupinar.edu.tr  WEB   : http://fbe.dpu.edu.tr/
Son Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2019, Salı